Harley-Davidson Club Nederland


De Harley-Davidson Club Nederland (H-DCN) is een van de oudste en grootste H-D clubs van Europa.


Een van de belangrijkste doelstelling van onze club is onder andere de eigenaren en berijders van de mooiste en meest karaktervolle motorfiets ter wereld met elkaar in contact te brengen en al toerend, gezamenlijk evenementen te organiseren en/of te bezoeken, zodanig dat hier vriendschappen uit ontstaan.

Daarnaast proberen we de belangen te behartigen van de Harley-Davidson rijders en rijdsters in het algemeen en de leden van de Harley-Davidson Club Nederland in het bijzonder.
De derde doelstelling is het in CLUBverband beoefenen van de Harley-Davidson motorsport. Om misverstanden te voorkomen, we zijn dus weldegelijk een club, naast vele andere H-D clubs in Nederland, en geen overkoepelend orgaan. We opereren als club wel door het gehele land.

De HDCN is opgericht op 31 maart 1962 door een aantal enthousiaste H-D rijders. We hebben inmiddels meer dan 1200 leden. Omdat de club zo'n groot aantal leden kent, en men zo verspreid door het hele land woont, zijn er regio's ingesteld. Er zijn 8 regio's in Nederland en 1 regio in Duitsland. Iedere regio heeft een eigen regiobestuur dat in samenwerking en overleg met het algemeen bestuur, veelal zelfstandig opereert en regioactiviteiten organiseert. Meestal 1 X per maand is er een regiobijeenkomst. Daarnaast zijn er jaarlijks vele tientallen ritten, treffens, etc., door het gehele land. Alle H-DCN evenementen zijn voor alle leden, op vertoon van de clubpas, vrij toegankelijk. Voor sommige evenementen, zoals bij treffens, zal een bijdrage in de onkosten gevraagd worden.


De H-DCN is aangesloten bij de FHDCE (Federation H-D Clubs Europe), waarvan nu al meer dan 62 Europese H-D clubs lid zijn, en die al meer dan 18.000 Europese H-D rijders vertegenwoordigen. Ook deze clubs organiseren door het jaar heen weer diverse bijeenkomsten. Als H-DCN’er kun je ook hier weer aan deel nemen. Het H-DCN Clubblad: Het H-DCN nieuws verschijnt maandelijks en is een fantastisch blad waar ieder lid steeds opnieuw naar uitkijkt. In dit blad worden naast de regionale, ook de nationale en internationale activiteiten en ritten afgedrukt. Ieder lid kan en mag (graag) interessante kopij insturen. Dit zijn dikwijls mooie en boeiende reisverslagen of heel komische stukjes, die uiteraard wel raakvlakken hebben met het Harley rijden of met clubactiviteiten.

Activiteiten: De leden houden naast individuele ritten ook van gezamenlijke ritten, bijeenkomsten en feesten. Jaarlijks worden er vele activiteiten georganiseerd, zodat ieder lid een ruime keuze kan maken en ruim van tevoren de vakantie en/of vrije dagen hierop kan afstemmen. Veel activiteiten zijn heel geschikt om met het hele gezin aan deel te nemen. De H-DCN is heel zeker geen besloten mannen wereldje. Ieder jaar wordt door een FHDCE club de Super Rally georganiseerd, een vriendenbijeenkomst ergens in Europa. Vele duizenden H-D rijders komen dan een (lang) Pinkster weekend bijeen om elkaar weer te ontmoeten, bij te praten, de motoren te bewonderen en samen te feesten.

Clubregels: De H-DCN kent naast de clubstatuten tevens een huishoudelijk reglement, waarin de gedragsregels van de leden alsmede van het bestuur zijn vastgelegd. De statuten en reglementen zijn altijd ter inzage bij je regiobestuur.